VOOR  WIE


Mensen melden zich aan onder andere met onderstaande klachten:


●    Stemmingsklachten (somber, down, futloos)

●    Trauma gerelateerde klachten (n.a.v. nare ervaring of ingrijpende gebeurtenissen)

●    Angstklachten (onzeker, nerveus, bang, weinig vertrouwen)

●    Burn-out/ Overspannenheid (overbelasting, innerlijke onrust, vermoeidheid)

●    Slaapproblemen

●    Moeite met het herkennen en aangeven van grenzen

●    Moeite met het hanteren en uiten van emoties

●    Moeite met het nemen van beslissingen (piekeren, onzekerheid)

●    Moeite of problemen in omgang met anderen

●    Laag zelfbeeldIn mijn behandeling maak ik onder andere gebruik van onderstaande technieken:


●    Cognitieve gedragstherapie

●    EMDR (traumaverwerking)

●    Lichaamsgerichte therapie

●    Mindfulness cognitive based therapie


Wanneer er sprake is van psychotische klachten, ernstige zelfmoordgedachten, ernstige verslavingsproblematiek of autisme ben ik niet in staat u de juiste hulp te bieden. Bij twijfel of vragen is overleg natuurlijk altijd mogelijk.