KOSTEN


In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen maar de behandeling valt wel onder het eigen risico. Het eigen risico €385 per jaar. Uw zorgverzekeraar zal tot dit bedrag de kosten bij u in rekening brengen wanneer dit of een gedeelte ervan niet opgemaakt is.


Om aanspraak te maken op vergoeding vanuit de zorg-verzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts verplicht.


De praktijk heeft voor 2020 contracten afgesloten met de alle zorgverzekeraars; behalve met Caresq (Besured, Promovendum, NA). Een verwijsbrief met een vermoeden van een DSM stoornis is een noodzakelijke voorwaarde voor toegang tot de Basis GGZ. Wanneer er sprake is van een stoornis krijgt u de gesprekken vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.


Wanneer er geen sprake blijkt te zijn van een stoornis, of na intake van vervolggesprekken wordt afgezien kan een onvolledig behandeltraject in rekening worden gebracht. Wanneer de klachten onder niet verzekerde zorg vallen zijn de gesprekken voor eigen rekening (OVP). Hiervoor zal €95,00 per sessie in rekening worden gebracht.Vanuit de overheid is er een lijst gemaakt van klachten die niet vergoed worden:


●    Relatieproblemen (indien dit de hoofddiagnose is)

●    Verwerkings-/aanpassingsproblemen

●    Leerproblemen

●    Werkproblemen

●    Psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening

●    Als u verhinderd bent (of de afspraak vergeten bent) en de afspraak niet 24 uur van te voren heeft afgezegd


Sommige zorgverzekeraars vergoeden bovenstaande wel vanuit de aanvullende dekking. Tussen zorgverzekeraars zitten ook verschillen in welke diagnoses vergoed worden. Bij een restitutiepolis gelden weer andere regels. Het advies is om navraag te doen bij uw zorgverzekeraar om niet voor onverwachte kosten komen te staan


De tarieven van de Generalistische Basis GGZ voor 2020 zijn terug te vinden op de website van de NZA (Nederlandse zorgautoriteit) (www.NZA.nl)


De zorgverzekeraar vergoedt de tarieven volledig uit het basispakket. De maximale duur is inclusief rapportage, overleg en administratie.

Voor meer vragen en uitleg zie: www.hoeverandertmijnzorg.nlAFMELDEN


Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer ik telefonisch niet te bereiken ben volstaat een afmelding via (voice)mail. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, wordt altijd een gedeelte van het gesprek bij u in rekening gebracht €50,00. Hierbij kan helaas geen rekening worden gehouden met de reden van de te late afmelding.