WELKOM


"Success is not final Failure is not fatal
It is the COURAGE to continue that counts"
Winston Churchill

Welkom bij Psychologenpraktijk COURAGE


Een eerstelijnspsychologenpraktijk die gericht is op kortdurende en klachtgerichte behandelingen. Een persoonlijke, praktische en doelgerichte aanpak in het hier en nu staat centraal in deze praktijk. Het doel is weer in eigen kracht te komen.